PROTUPROVALNI SUSTAVI

Protuprovalni sustavi koriste se već niz godina kao mjera prevencije od provala i krađa te su najčešće su povezani sa sustavima video nadzora i kontrole pristupa.

U današnje doba kada su provale i krađe postale dio svakodnevnice primjetan je kontinuirani rast instaliranih sustava protuprovalne zaštite. Napredak u tehnologiji, te razvoj i sve veća primjena bežičnih i IP tehnologija koje omogućavaju povezivanje sustava tehničke zaštite sa informatičkim sustavima utjecao je na povećanje opsega primjene protuprovalne zaštite kao i broja samih korisnika.

Sustavi protuprovalne zaštite prilagođavaju se potrebama korisnika ovisno o tome da li se radi o vanjskoj ili unutarnjoj zaštiti objekata, tihoj dojavi ili zvučnoj signalizaciji. Kao i kod dojave i gašenja požara ulaganje u zaštitu od provale vraća se kroz manje premije osiguranja i povećanu sigurnost štićenog objekta.

Za same korisnike je posebno važno redovito održavanje sustava tehničke zaštite kao i njegovo pravilno korištenje. Kao i u drugim djelatnostima izrazito je bitna stručnost i kvalificiranost izvođača, ali i kvaliteta instalirane opreme kako bi se smanjio broj lažnih alarma i osigurala kvalitetna zaštita osoba i imovine.

Sve tvrtke i osobe koje se žele baviti s ovom djelatnosti osim neprestanog usavršavanja obavezne su ishoditi i licencu od Ministarstva unutarnjih poslova, te njihovo osoblje mora imati položen ispit za zaštitara tehničara kojim potvrđuje poznavanje propisa i sustava tehničke zaštite.

FOTO I VIDEO GALERIJA

Kontaktirajte nas