SUSTAVI ZA GAŠENJE POŽARA

Vrijeme detekcije požara i početak njegovog gašenja izravno utječu na posljedice koje požar uzrokuje. Pravovremena reakcija sustava svodi na minimum nastalu štetu te čuva živote ljudi, njihovu imovinu i okoliš u kojem živimo. S obzirom da se ulaganjem u prevenciju od požara direktno utječe na smanjivanje broja žrtava i materijalnih šteta zamjetan je trend rasta sredstava koje se ulažu u razne oblike protupožarne zaštite.

Niz propisa izravno ili neizravno regulira zaštitu od požara. U Hrvatskoj je zakonski propisano godišnje ispitivanje ispravnosti sustava za gašenje požara te polugodišnje servisiranje istog. S obzirom da posljedice požara mogu biti vrlo ozbiljne čitav niz djelatnosti poput građevinske industrije, osiguranja, informatike, energetike i sl. protupožarnu zaštitu smatra izrazito bitnim sigurnosnim segmentom.

Iako vlada uvriježeno mišljenje kako su sustavi za gašenje požara izuzetno skupi, prava istina je da oni predstavljaju izuzetno mali postotak u financijskoj strukturi građevinskih objekata. Činjenice govore da isti ti sustavi uvelike pridonose spašavanju ljudskih života, očuvanju okoliša kroz pravovremeno zaustavljanje požara te manju potrošnju vode. Također znatno umanjuju troškove osiguranja imovine s obzirom da osiguravajuće kuće značajno smanjuju iznose premija prilikom osiguravanja imovine opremljene sustavima dojave i gašenja požara.

Kontaktirajte nas