SPRINKLER SUSTAV

Sprinkler uređaj za gašenje koristi vodu, te svojim aktiviranjem istovremeno uz gašenje vrši i automatsku dojavu požara. Ključni element sprinkler sustava čine sprinkler mlaznice koje reagiraju na porast temperature u prostoru koji se štiti.

Sprinkler uređaji kao najčešće ugrađivane protupožarne instalacije u svijetu, koriste se pri zaštiti različitih objekata od:

  • malih požarnih opterećenja: hoteli, biblioteke, bolnice, muzeji, dječje ustanove, škole itd.
  • srednjih požarnih opterećenja: garaže, restorani, robne kuće, pogoni, štamparije, prehrambena industrija, metalna industrija, prerada kože, drva, papira, plastike, pogoni tekstilne industrije itd.
  • velikih požarnih opterećenja: sve vrste skladišta, kemijska industrija, tvornice boja i lakova, skladište tekstilne industrije, lakirnice, hangari itd.

Prednosti sprinkler uređaja očituju se u jednostavnom održavanju, visokoj efikasnosti gašenja i nepostojanju lažnih alarma. U slučaju požara aktiviraju se samo one mlaznice koje se nalaze u dijelu prostora koji je zahvaćen požarom, tako da su minimalne štete od djelovanja vode u štićenom prostoru.

PRINCIP RADA SPRINKLER SUSTAVA

Temperatura aktiviranja sprinkler mlaznice viša je za oko 30˚C od najviše očekivane radne temperature okoline. Pri pojavi požara i porastom temperature dolazi do aktiviranja sprinkler mlaznica čime je omogućen izlaz vode iz cjevovoda pod tlakom od najviše 10 bara koji je spojen na izvor vode. Princip dojave požara kod sprinkler sustava zasniva se na padu tlaka u cjevovodu do kojeg dolazi uslijed otvaranja sprinkler mlaznice.

Ovisno o minimalnoj temperaturi u štićenom prostoru i vrsti prostora u kojem je instaliran sprinkler sustav, razlikujemo dvije vrste sprinkler sustava:

  • Mokri sprinkler sustav koristi se u prostorijama gdje nema opasnosti od zamrzavanja ili isparavanja vode.
  • Suhi sprinkler sustav u čijem se cjevovodu nalazi komprimirani zrak te se koristi u prostorijama sa niskim ili vrlo viskokim temperaturama.
 ČINJENICE O SPRINKLER SUSTAVIMA
  • gotovo eliminiraju smrtne slučajeve prilikom požara u objektima
  • smanjuju ozljede i gubitak imovine uzrokovane požarom za više od 80%
  • prilikom aktivacije sustava uvelike se smanjuje korištenje vode ali i šteta nastala u procesu gašenja požara u usporedbi sa gašenjem požara od strane vatrogasne službe
  • ne reagiraju na dim i kuhinjske pare te se aktiviraju samo u slučaju požara
POVIJEST SPRINKLERA

Povijest sprinklera počinje početkom 19. stoljeća kada se javila potreba za sustavom protupožarne zaštite u zgradama od vitalnog značaja. Jedan od prvih sustava stabilne protupožarne zaštite opisao je arhitekt Benjamin Wyatt, a instaliran je u kazalištu Royal (Theatre Royal, Drury Lane) 1812. godine. U Sjedinjenim Američkim Državama takav sustav prvi se puta upotrijebio 1852. godine za zaštitu krovova u tekstilnoj industriji. Oba navedena sustava bila su tipa drencher. Prvu sprinkler mlaznicu izradio je 1864. u Londonu Major A. Stewart Harrison. Deset godina kasnije Henry S. Parmelee iz Connecticuta instalirao je sprinkler zaštitu u tvornici klavira 1874. godine u Chicagu. U Velikoj Britaniji je 1881. tzv. “Parmelle” sustav instaliran u tvornici gume u Edinburgu, te je to ujedino i prvi sprinkler sustav priznat od osiguravajućih društava. U ovim našim krajevima, 1898. godine instaliran je prvi sprinkler uređaj u tekstilnoj industriji u Dugoj Resi, kraj Karlovca, koji je još i danas u funkciji.

FOTO I VIDEO GALERIJA